Автор: Асен Игнатов

Асен Игнатов е виден български философ и политолог. По време на научна конференция в Белгия иска политическо убежище и работи като научен сътрудник в Католическия университет в Лувен, Белгия, след което се установява в Германия, където защитава докторат по философия - "Хайдегер и философската антропология" (1979). По-късно е редактор в българския отдел на Дойче Веле и научен сътрудник във Федералния институт за източноевропейски и международни изследвания. През 1997 г. става почетен доктор на Софийския университет, през 2000 г. е удостоен с орден "Стара планина". Автор е на над 150 публикации, 9 книги - основната част на немски език. Умира през 2003 г. в Германия.

Сп. "Философише литературанцайгер", 1977

От 1961 - 1962 г. марксизмът в Източна Европа, който по произход е бил концептиран като хуманизъм, но по-късно конкретната личност е била почти тотално изтласкана в полза на обществото и особено на класата, преживява известна дехуманизация. Бавно, но все повече...

разгледай документа >

Автор: Димо Казасов

Димо (Димитър) Тотев Казасов е български политик и журналист, първоначално от Българската работническа социалдемократическа партия (БРСДП), по-късно в няколко други организации. Той влиза в правителствата, сформирани след Деветоюнския и Деветосептемврийския преврат. Димо Казасов е народен представител в XVIII (1919-1920), XXI (1923-1927) и XXVI (1945-1946) Обикновено Народно събрание и в VI Велико Народно събрание (1946-1949). За заслугите си по спасяването на българските евреи, Казасов е признат от държавата Израел и Яд ва-Шем като един от праведните сред народите, наред с 19 други българи. При Димо Казасов публицистиката, художествено-литературната и политическата дейност вървят ръка за ръка. Написва и публикува 32 “малки и големи книги” с обем около 6500 страници.

В. "Литературен Фронт", 1970

Делото на великия италиански мислител и дръзновен борец против феодалния и религиозния гнет Джордано Бруно (1548 - 1600) е талантливо възпроизведено в романа на Слави Боянов "Светлини от кладата". Едва 15-годишен Джордано Бруно е монах, който е неутолима жажда за самообразование достига върховете на тогавашния научен мироглед...

разгледай документа >

В. Орбита, бр. 36, 1986

Нужна и полезна

Книгите, които разказват за светлите умове на човечеството, винаги са привличали нашето внимание. Съвременният читател би поставил по съмнение своята интелигентност, ако в богатата си информация за постиженията на науката и техниката днес остави празнина в познанията си за хората, които през вековете са водили човечеството в неговото духовно израстване. Става дума за...

разгледай документа >

Автор: Владимир Свинтила

Владимир Свинтила е български писател, литературен критик, публицист, журналист и преводач. Сътрудничи с литературнокритически и публицистични статии, рецензии, есета и студии на български и чужди вестници и списания - “Сенчъри” и “Таймс в Индия” (Индия), “Унидад” (Перу), “Нева” и “Всесвит” (СССР), “Ревиста джеографика универсал” (Бразилия), “Тайди” (Финландия), “Бюлетин на ЮНЕСКО” (Париж) и др. Превежда стихове, проза и драми от италиански, френски, испански, английски, немски, старогръцки и латински език.

В. Народна култура, 1966

"Философията на Джордано Бруно" от Слави Боянов излезе през 1955 г. Сега единадесет години след публикуването на студията, Слави Боянов ни поданся и един роман за знаменития италианец. Роман за една философия...

разгледай документа >

 

Начало      |       Биография      |       Творчество      |       Другите за него      |       Преводи      |       Свържете се с нас

БЪЛГАРСКИ     française