СЛАВИ ИВАНОВ БОЯНОВ

Слави Иванов Боянов е роден на 14 февруари 1915 г. в Брацигово. Завършва специалност Философия на СУ "Св. Кл. Охридски" през 1941 г., специализира в Сорбоната (Франция) през периода 1946-48 г. От 1945 до 1956 г. преподава във...

 

СТАТИИ, КНИГИ, БИОГРАФИИ

Автор е на монографиите: "Йонийската натурфилософия като начало на науката (Опит за проследяване условията и причините за възникване на научните познания)" (1950), "Философията на Джордано Бруно" (1969), "Велики немски мислители: Кант, Фихте...

  КРИТИКА ЗА СЛАВИ БОЯНОВ

Когато всички дисиденти си отидат, ще дойде време за равносметка - кой от тях наистина заслужаваше да бъде наречен дисидент и кой беше в по-голяма или в по-малка степен узурпатор? Благодарение на Блага Димитрова и Радой Ралин ние разбрахме...

   
 

Начало      |       Биография      |       Творчество      |       Другите за него      |       Преводи      |       Свържете се с нас

БЪЛГАРСКИ     française